Deň otcov

Dňa 8.6.2017 štvrtok o 15,30 bude Deň otcov na školskom dvore, pozývame všetkých oteckov na príjemné popoludnie s deťmi. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do telocvične.

Logopédia v materskej škole

V spolupráci s CPPPaP v Huncovciach poskytuje naša materská škola logopedickú starostlivosť pre deti od 4.rokov Pani logopedička  sa venuje – diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti – deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči – deťom s chybami výslovnosti – deťom s narušenou plynulosťou reči (zajakavosť) Stretnutia sú každý druhý piatok, rodičia sa môžu […]

Zber papiera

V mesiaci marec je vyhlásený zber papiera v materskej škole pre všetkých rodičov, priateľov školy a zamestnancov. Za získané finančné prostriedky zakúpime deťom hracie prvky na školský dvor. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja a prispejú na dobrú vec. S papierom sa stretávame prakticky na každom kroku a ak  sa pozriete do svojej tašky, vrecka, zásuvky alebo […]

MŠ "Zvedavé slniečko" VRBOV © 2016 Frontier Theme