Výber stravy

Stravné za mesiac január 2018 budem inkasovať 14.- 15.12.2017 (štvrtok – piatok) + školné za december 2017. Stravné: 18 x 1,22 = 21,96 € Školné: 7,– Prosím vyrovnať v tieto dni !!! Vedúca školskej jedálne  

Pečenie medovníkov

Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré nám pripravili medovníkové cesto, aby mohli deti spolu s pani učiteľkami napiecť medovníčky. Okrem ochutnávania sme medovníčky ponúkali aj na jarmoku a na vianočných besiedkach.

Vianočné besiedky pre všetkých rodičov

Vianočné besiedky spojené s kultúrnym programom detí a posedením rodičov pri príležitosti Vianočných sviatkov budú pre každú triedu zvlášť v telocvični na prízemí : 15.12.2017 – piatok  o 15,15 h. – malá trieda 18.12.2017 – pondelok o 15,15 h. – stredná trieda 19.12.2017 – utorok o 15,15 h. – veľká trieda

MŠ "Zvedavé slniečko" VRBOV © 2016 Frontier Theme