Výber stravy

Stravné za mesiac november 2017 budem inkasovať 19. – 20.10.2017 (štvrtok- piatok) + školné za október 2017. Stravné: 20 x 1,22 = 24,40 € Školné: 7,– Prosím vyrovnať v tieto dni !!! Vedúca školskej jedálne  

Rozdelenie tried v školskom roku 2017/2018

Trieda 3-4. ročných detí – 23 detí  –  trieda HÚSENIČKY je na prízemí triedne učiteľky – Bc.Iva Pavligová , Mgr. Dominika Tomaškovičová   Trieda 4-5. ročných detí – 24 detí – trieda LIENKY je na poschodí triedne učiteľky –  Marta Bodyová, Mgr.Mária Rybková   Trieda 5-6. ročných detí – 25 detí  – trieda MOTÝLIKY je […]

Zoznam 3-4 ročných detí v školskom roku 2017/2018

  Alan Adamják Lenka Plutová Ariana Pechová Ema Klesová Radoslav Body Leo Pirožek Ema Faltinová Zuzana Kaňová Marek Vilga Alžbeta Bodyová Dávid Binek Mária Magdaléna Mirgová Stanislav Matej Júlia Bartková Amália Abrahamseová Sofia Toporcerová Juraj Poľanovský Štefan Jankura Richard Rams Barbora Plutová Tadeáš Hrebeňár Richard Mirga Patrik Teo Klesa  

Vážení rodičia

Prosímevás, používajte návleky ak sa pohybujete po priestoroch materskej školy, zatvárajte za sebou dvere, lebo inak sa ocitnú deti aj učiteľky v prievane, pretože v triedach sa vetrá, čítajte oznamy v okienku pre rodičov, odhláste dieťa zo stravy ak nepríde do mš, opíšte si kontakty na triedne učiteľky a do kuchyne.  

Zoznam 5-6 ročných detí v školskom roku 2017/2018

Matej Pirožek Samuel Stanko Vanesa Vilgová Lukáš Zakopjan Michal Lipták Šimon Roth Diana Kokyová Ondrej Hudáček Hugo Štefaňák Bibiana Hudačková Viktória Dlugošová Karolína Dlugošová Juraj Bartko Alexandra Mátrayová Alexandra Kolumberová Michal Jankura Lea Dilská Patrik Koky Anton Koky Alžbeta Tomaškovičová Adam Body Marko Binek Jaroslav Klesa Sebastian Kovalčík Mário Viglarský    

Zoznam 4-5 ročných detí v školskom roku 2017/2018

    Teodor Dušan Body Tadeáš Michalčík Kvetoslava Zummerová Fabian Viglarský Filip Galovič Alexandra Kokyová Andreas Džadoň Amália Peštová Miroslava Kredatusová Andrea Kolumberová Nella Pitoňáková Rebeka Kokyová Dominika Klimeková Isabel Károlyiová Tatiana Krátka Mário Koky Kristína Jarčušková Barbora Kovalčíková Lukáš Maľák Marko Baran Stanislav Karolyi Filip Shirra Romana Viglarská Klára Štefaňáková

MŠ "Zvedavé slniečko" VRBOV © 2016 Frontier Theme