Prevádzka počas prázdnin v ZŠ

V mesiaci júl 2018 bude materská škola otvorená od 2.7. do 27.7.2018. Prevádzka bude v jednej triede na prízemí. Rodičia, ktorí deti zapísali sú povinní zaplatiť stravu a školné za mesiac júl  u vedúcej školskej jedálne a tiež príspevok do rodičovského fondu 4 eurá riaditeľke do 29.6. Ďakujeme

Výber stravy

Stravné za mesiac jún 2018 budem inkasovať 21.5. a 22.5.2018 (pondelok a utorok) + školné za máj 2018. Stravné: 21 x 1,22 = 25,62 € Školné: 7,– Prosím vyrovnať v tieto dni !!! Vedúca školskej jedálne  

Rozprávka na hrade

Dňa 31.5.2018 o 10,00 hod. navštívia deti z veľkej a strednej triedy hrad v Kežmarku. Tam majú pripravenú rozprávku pri príležitosti MDD. Vstupné je 3,- ktoré si rodičia uhradia u pani učiteľky v príslušnej triede. Dopravu zabezpečí aj uhradí materská škola. Odchod autobusu o 9,15 predpokladaný príchod 11.15. Deti si môžu vziať ruksak s pitím […]

MŠ "Zvedavé slniečko" VRBOV © 2016 Frontier Theme