Výber stravy

Stravné za mesiac máj 2017 budem inkasovať 20. – 21.04.2017 (štvrtok – piatok). Stravné za máj : 21 x 1,22 = 25,62 €. Školné za mesiac apríl: 7,– €   Prosím vyrovnať v tieto dni.                     vedúca šj

Logopédia v materskej škole

V spolupráci s CPPPaP v Huncovciach poskytuje naša materská škola logopedickú starostlivosť pre deti od 4.rokov Pani logopedička  sa venuje – diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti – deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči – deťom s chybami výslovnosti – deťom s narušenou plynulosťou reči (zajakavosť) Stretnutia sú každý druhý piatok, rodičia sa môžu […]

Zber papiera

V mesiaci marec je vyhlásený zber papiera v materskej škole pre všetkých rodičov, priateľov školy a zamestnancov. Za získané finančné prostriedky zakúpime deťom hracie prvky na školský dvor. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja a prispejú na dobrú vec. S papierom sa stretávame prakticky na každom kroku a ak  sa pozriete do svojej tašky, vrecka, zásuvky alebo […]

MŠ "Zvedavé slniečko" VRBOV © 2016 Frontier Theme